Ogłoszenia parafialne
Podgląd

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - OGŁOSZENIA PDF Drukuj Email

33 niedziela zwykła 19.11.2017r.

 

1. Dziś w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Ubogich pod hasłem:

"Nie miłujmy słowem lecz czynem."

Do tego dnia nawiązywał list papieża Franciszka.

 

2. W przyszłą niedzielę ostatnia w roku kościelnym przeżywać będziemy Uroczystość Chrystusa Króla. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Akcja Katolicka zaprasza swoich członków na msze św. o godzinie 9:30 i spotkanie w Domu Parafialnym, natomiast po mszy św. wieczornej nasz parafialny chór AVE zaprasza na koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia naszego chóru.

 

3. W przyszłą niedzielę po mszach św. nasza oaza dzieci i młodzieży będzie rozprowadzać ciastka a dowolne ofiary zasilą ich fundusz na wiosenny wyjazd.

Zachęcamy do skorzystania z oferty oazy.

 

4. Dziękujemy za ofiary dziś złożone na cele inwestycyjne naszej parafii, Bóg zapłać.

 

5. W zakrystii możemy nabyć kolorowe kalendarze misyjne w cenie 5 zł, ofiary za kalendarze są naszym darem na misje.

 

6. Po skończonej mszy św. możemy nabyć niedzielną prasę katolicka.

 


Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2017-11-19, 33. Niedziela zwykła
    Mt 25,14-30
    Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.

Ościenne parafie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Radio VIA - Posłuchaj

Radio VIA
(Odtwarzacz został zastąpiony na HTML5 i działa prawidłowo)
Lub kliknij logo radia (nowe okienko)
Lub wybierz odtwarzacz: