V NIEDZIELA WIELKANOCNA - OGŁOSZENIA PDF Drukuj Email

5 niedziela Wielkanocna 14.05.2017 r.

1. We wtorek 16 maja przypada uroczyste wspomnienie św. Andrzeja Boboli, męczennika patrona Polski.

 

2. We wtorek o godzinie 16:30 będzie egzamin przed sakramentem bierzmowania wobec przedstawiciela ks. Biskupa.

 

3. We czwartek 18 maja o godzinie 10 na jasielskim rynku będzie "FISHMOB" – Jasło zatańczy dla Ojca św. Jana Pawła II w rocznicę jego urodzin.

Tancerze ledniccy z jasielskiego ekonomika zapraszają wszystkich do tańca na rynku.

Również we czwartek będzie przełożony wyjazd do Folusza Akcji Katolickiej o godzinie 16:30.

 

4. W najbliższy 3 piątek miesiąca przypada dzień wychwalania Bożego Miłosierdzia, najpierw będzie msza św. a po niej nabożeństwo majowe, ucałowanie relikwii św. Faustyny i czas na adoracje do godziny 21 zakończoną błogosławieństwem i apelem jasnogórskim.

Zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia.

 

5. W sobotę w Domu Parafialnym w godzinach 16 do 17 dyżur będzie pełnić pani prawnik.

 

6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr.12 i w Jareniówce na mszy św. o godzinie 12:15.

Dzieci będą miały spotkania przygotowujące w poniedziałek, środę i czwartek o godzinie 16:30. Natomiast spowiedź św. dla tych dzieci i ich rodzin będzie w sobotę od godziny 9 do 12.

 

7. Dziś po każdej mszy św. zbiórka do puszek na rzecz potrzebujących w Syrii natomiast taca z przyszłej 3 niedzieli na cele parafii.

 

8. Po skończonej mszy św. możemy nabyć u ministrantów niedzielną prasę katolicka.

 

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2017-11-19, 33. Niedziela zwykła
    Mt 25,14-30
    Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.

Ościenne parafie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Radio VIA - Posłuchaj

Radio VIA
(Odtwarzacz został zastąpiony na HTML5 i działa prawidłowo)
Lub kliknij logo radia (nowe okienko)
Lub wybierz odtwarzacz: